Slutar snartSenast inkommet

Att sälja på auktion

Gäller från 2023-08-01


1. VÄRDERING

Auktioneras värderingsmän har 15 år erfarenhet av att värdera lösöre, utföra värderingar för bodelningar, bouppteckningar, försäkringsärenden och för inlämning av varor till Auktioneras auktioner. För värdering vänligen kontakta Auktionera på 072-738 38 28 eller [email protected]. Du kan även besöka oss på Stormgatan 20 i Karlstad för kostnadsfri värdering. Önskar ni värdering av större eller ömtåliga föremål kan vi även värdera dem med hjälp av fotografi och beskrivning som ni visar upp hos oss eller skickar via e-post/post. Uppge då mått, konstnär eller tillverkare och ge en kort beskrivning och eventuell historik om föremålet.


2. INLÄMNING

Objekt till försäljning på auktion kan lämnas in i våra lokaler, Stormgatan 20, Karlstad. Se inlämningstider. Vid större inlämningar vänligen kontakta oss för tidsbokning 072-738 38 28. Vid inlämgning ger vi vägledning i vad som är säljbart. Att ange exakta priser är svårt, då trender och efterfrågan varierar från dag till dag, men utifrån historik kan vi ge en ungefärlig bedömning. 


3. TRANSPORT OCH FÖRSÄKRING

Auktionera ombesörjer transporter av föremål till våra auktioner. Under transporten och när föremålet finns på plats hos Auktionera är varorna försäkrade. Alla inlämnade föremål är allriskförsäkrade genom Auktionera. Ersättning utfaller med ett värde motsvarande utropsprisets högre nivå, eller om föremålet sålts, till klubbat pris.


4. MARKNADSFÖRING

Auktionera satsar stort på marknadsföring och genom annonser och kataloger på Internet når vi köpare över hela världen.


5. KATALOGISTERING

Auktioneras experter bedömer och undersöker samtliga föremål och gör därefter en katalogbeskrivning. Denna beskrivning tillsammans med bild publiceras på vår hemsida.


6. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Auktionera åtar sig säljuppdrag för kundens räkning. Säljaren betalar provision och en fast serviceavgift. Fullständiga villkor finns i försäljningskontraktet. Auktionera säljer alltid på provision åt kund och äger inga av föremålen som säljes. För frågor och vägledning kontakta ansvarig för Auktionera på 072-738 38 28.


7. BEVAKNINGSPRIS

Auktionera kan i vissa fall komma överens med säljaren om ett eventuellt bevakningspris. Detta innebär att ett föremål inte säljs under det överenskomna minimumpriset. Om budgivningen stannar under bevakningspriset sker ett s.k. återrop och föremålet går tillbaka till säljaren.


8. ÅNGERRÄTT

Den försäljning som sker via Auktionera omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Auktionera rätten att utan föregående meddelande till Säljaren publicera föremålet för budgivning i enlighet med tidigare uppgjorda villkor, varpå Auktionera inte bär något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Auktionera även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.


9. REDOVISNING

Auktionera lämnar efter att alla objekt sålts en ekonomisk redovisning över försäljningen via e-post eller vanlig post. Försäljningen kan också följas via Min Sida på vår hemsida. Utbetalning sker ca 14 dagar efter att alla objekt sålts under förutsättning att de sålda objekten är betalade.